Aplikacje internetowe

Firma WebNest wykonuje:

  • Strony wizytówki
  • Strony internetowe
  • Strony internetowe oparte o CMS
  • Wdrożenia sklepów internetowych
  • Wdrożenia systemów CMS
  • Wdrożenia systemów e-Learningowych
  • Tworzenie dedykowanych aplikacji internetowych w PHP oraz Rails
  • Usługę pozycjonowania stron z gwarancja TOP 10/3/1
  • Usługę hostowania stron i aplikacji internetowych
  • Usługi związane z fotokodami (QR Code)
Napisz do nas: office[m-a-ł-p-a]webnest.pl

 

Aplikacja internetowa lub też aplikacje webowe to dedykowany programy realizujące konkretne potrzeby biznesowe. Aplikacja taka pracuje w przeglądarce internetowej i używa po stronie klienta technologii HTML5 Javascript oraz CSS.

Aplikacja internetowa jak sama nazwa wskazuje jest dostępna z dostępna w sieci, takich jak Internet lub intranet. Termin ten może oznaczać także oprogramowania zainstalowanego na komputerze, który jest zakodowany w przeglądarce obsługiwanego języka (np. JavaScript, w połączeniu z przeglądarką-renderowane język znaczników, jak HTML5) i uzależniona od zwykłej przeglądarki internetowej, aby uczynić wykonywalnego aplikacji.

Aplikacje internetowe są popularne ze względu na wszechobecność przeglądarek internetowych i wygody przy użyciu przeglądarki internetowej jako klienta, czasem określamy jako uproszczony klient. Możliwość aktualizacji i utrzymywania aplikacji internetowych bez dystrybucji i instalacji oprogramowania na potencjalnie tysięcy komputerów jest kluczowym powodem ich popularności, a jest nieodłącznym wsparcie dla wielu platformach. Wspólne aplikacji internetowych to webmail, sprzedaży detalicznej przez internet, aukcje online, wiki i wiele innych funkcji.

Historia aplikacji internetowych

We wcześniejszych modeli komputerowych, np. w architekturze klient-serwer, obciążenie dla aplikacji został podzielony między kod na serwerze i kod zainstalowany na każdym kliencie lokalnie. Innymi słowy, aplikacja miała swój własny program kliencki, który służył jako jego interfejs użytkownika i musiał być oddzielnie instalowany na każdego użytkownika komputera osobistego. Upgrade do kodu po stronie serwera z aplikacji będzie zazwyczaj także wymagać uaktualnienia kodu po stronie klienta instalowane na każdej stacji roboczej użytkownika, dodanie do kosztów wsparcia i zmniejszenie produktywności.

W przeciwieństwie do aplikacji internetowych na sieci dokumenty napisane w standardowym formacie, takich jak HTML i JavaScript, które są obsługiwane przez różne przeglądarki internetowe. Aplikacji internetowych można uznać za specyficzny wariant klient-serwer, oprogramowanie, gdy oprogramowanie klienta zostanie pobrany na komputerze klienta podczas odwiedzania danej strony internetowej, za pomocą standardowych procedur, takich jak HTTP. Klient aktualizacji oprogramowania sieci może się zdarzyć każdej strony odwiedza. Podczas sesji, przeglądarka interpretuje i wyświetla strony, i działa jako uniwersalny klient [2] dla każdej aplikacji webowej.

W pierwszych dniach Web każdej strony został dostarczony do klienta jako statyczny dokument, ale kolejność stron może zapewnić wspaniałe, interaktywne doznania, jako dane wejściowe użytkownika jest zwracana przez elementy formularza internetowego osadzone w kodzie strony.

W 1995 roku Netscape wprowadziła po stronie klienta języku skryptowym JavaScript umożliwiając programistom dodać kilka elementów dynamicznych interfejsu użytkownika, który biegł po stronie klienta. Więc zamiast wysyłać dane do serwera w celu wygenerowania całej strony WWW, wbudowany skrypty pobrany stronie można wykonywać różne zadania, takie jak sprawdzanie poprawności danych wejściowych lub pokazywanie / ukrywanie części strony.

W 1996 roku wprowadzono Flash Macromedia, odtwarzacz animacji wektorowych, które można dodać do przeglądarki jako plug-in do umieszczenia animacji na stronach internetowych. Pozwoliło to na wykorzystanie języka skryptowego do interakcji programu po stronie klienta bez konieczności komunikowania się z serwerem.

W 1999 r. „aplikacji internetowych” koncepcja została wprowadzona w języku Java w wersji specyfikacji Servlet 2.2. W tym czasie obie JavaScript i XML już rozwinięte, ale Ajax wciąż nie zostały jeszcze wymyślone i obiekt XMLHttpRequest miał dopiero niedawno na Internet Explorer 5 jako obiekt ActiveX.

W 2005 roku, termin Ajax został wymyślony i aplikacji takich jak Gmail zaczął tworzyć swoje strony klienta coraz bardziej interaktywna. Skrypt strony WWW jest w stanie skontaktować się z serwerem do przechowywania / pobierania danych bez konieczności pobierania całej strony WWW.

W 2011 roku powstał HTML5, który dostarcza graficzne i funkcje multimedialne bez konieczności wtyczki po stronie klienta. HTML5 również wzbogacona semantycznej zawartości dokumentów. Model obiektowy API i dokumentu (DOM) nie są już refleksji, ale podstawowe elementy specyfikacji HTML5. WebGL API utorowała drogę dla zaawansowanych grafiki 3D w oparciu o HTML5 canvas i języka JavaScript. Mają one istotne znaczenie w tworzeniu prawdziwie platformy i przeglądarki niezależne bogatych aplikacji internetowych.

Interfejs

Dzięki Java, JavaScript, DHTML, Flash, Silverlight i innych technologii, specyficzne dla aplikacji metod, takich jak rysowanie na ekranie, odtwarzanie plików audio, a dostęp do klawiatury i myszy są możliwe. Wiele usług pracował połączyć wszystkie te w bardziej przyjazny interfejs, który przyjmuje wygląd systemu operacyjnego. Ogólne techniki celów, takich jak przeciąganie i upuszczanie także są obsługiwane przez te technologie.Deweloperzy sieci Web często używają skryptów po stronie klienta, aby dodać funkcjonalność, szczególnie do tworzenia interaktywnych, które nie wymaga przeładowania strony. Ostatnio, technologie zostały opracowane w celu koordynacji po stronie klienta skryptów po stronie serwera technologii takich jak PHP. Ajax, techniki tworzenia stron WWW przy użyciu kombinacji różnych technologii, to przykład technologii, która tworzy bardziej interaktywne.

Struktura

Aplikacje są zazwyczaj podzielone na logiczne części zwanej „warstw”, gdzie każdy poziom jest przydzielono rolę. Tradycyjne aplikacje składają się tylko z 1 warstwy, która znajduje się na komputerze klienta, ale aplikacji internetowych nadają się do podejścia n-warstwowych przez natury. Choć wiele różnice są możliwe, najczęściej struktura jest trzywarstwowej aplikacji. W najbardziej powszechne, trzy warstwy są nazywane prezentacji, aplikacji i przechowywania, w tej kolejności. Przeglądarka internetowa jest na pierwszym poziomie (prezentacja), silnik za pomocą niektórych technologii dynamicznego zawartości sieci Web (np. ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, JSP / Java, PHP, Perl, Python, Ruby on Rails lub Struts2) jest Warstwa środkowa (logiki aplikacji), a baza danych jest trzeciej kategorii (przechowywanie). [6] Przeglądarka internetowa wysyła żądania do warstwy środkowej, która ich usług poprzez zapytania i aktualizacje w bazie danych i generuje interfejs użytkownika.

Dla bardziej złożonych aplikacjach, 3-warstwowej rozwiązaniem mogą okazać się niewystarczające, może być korzystne stosowanie n-warstwowych podejście, w którym największe korzyści jest złamanie logiki biznesowej, która znajduje się na warstwie aplikacji, na bardziej subtelną modelu. Inną zaletą może być dodanie warstwy integracji, która oddziela warstwę danych od reszty warstw, zapewniając łatwy w obsłudze interfejs dostępu do danych. [6] Na przykład, dane klienta będą dostępne wywołanie „list_clients ()” funkcji zamiast tworzyć zapytania SQL bezpośrednio na stole klienta w bazie danych.Pozwala to na bazie danych podstawowych należy wymienić bez wprowadzania zmian do innych warstw.

Są tacy, którzy widzenia aplikacji internetowych w architekturze dwustopniowej. To może być „inteligentne” klienta, który wykonuje całą pracę i zapytania „głupi” serwera lub „głupi” klienta, który opiera się na „inteligentnych” serwera. Klient będzie obsługiwać warstwy prezentacji, serwer będzie posiada bazę danych (storage tier) i logiki biznesowej (warstwie aplikacji) byłyby na jednej z nich lub obu. [6] Chociaż ta zwiększa skalowalność aplikacji i dzieli ekran i bazy danych, nadal nie pozwalają na prawdziwy specjalizacji warstw, tak by większość aplikacji wyrośnie z tego modelu.

Zastosowań biznesowych

Nowych strategii dla firm oprogramowanie jest zapewnienie dostępu do sieci na oprogramowanie wcześniej dystrybuowany jako aplikacje lokalne. W zależności od typu aplikacji, może wymagać opracowania zupełnie inny interfejs oparty na przeglądarce, lub po prostu przystosowanie istniejących aplikacji do korzystania z różnych technologii prezentacji. Programy te pozwalają użytkownikowi płacić miesięczne lub roczne opłaty za korzystanie z aplikacji bez konieczności instalowania go na lokalnym dysku twardym.Firma, która wynika ta strategia jest znany jako Application Service Provider (ASP) i ASP są obecnie dużo uwagi w branży oprogramowania.

W aplikacji modelu cloud computing internetowych Software as a Service (SaaS). Istnieją aplikacje biznesowe dostarczane jako SaaS dla przedsiębiorstw na stałe lub wykorzystanie zależy od opłaty. Inne aplikacje internetowe są oferowane bezpłatnie, często generujących dochód z reklamy wyświetlane w interfejsie aplikacji internetowych.

Pisanie aplikacji internetowych

Istnieje wiele ramach aplikacji internetowych, które ułatwiają szybkie tworzenie aplikacji, pozwalając programiście określić wysokiego poziomu opisu programu. Ponadto, istnieje możliwość rozwoju aplikacji w systemach operacyjnych Internet, chociaż obecnie nie mawiele realnych platform, które pasują do tego modelu.

Korzystanie z ram aplikacji internetowych często mogą zmniejszyć liczbę błędów w programie, zarówno poprzez kod prostsze, a przez jeden zespół pozwala skoncentrować się tylko na ramach. W aplikacjach, które są narażone na ciągłe próby włamania w Internecie, związanych z bezpieczeństwem problemy mogą być spowodowane błędami w programie. Ramy mogą również promować stosowanie najlepszych praktyk, takich jak GET po POST.

Aplikacje

Przykłady zastosowań przeglądarki są proste oprogramowanie biurowe (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne on-line, a narzędzia do tworzenia prezentacji), ale może również zawierać bardziej zaawansowane aplikacje, takie jak zarządzanie projektami, projektowania wspomaganego komputerowo, edycji wideo i punktach sprzedaży.

Korzyści

Aplikacje internetowe nie wymagają żadnych skomplikowanych „wprowadzenia” procedury wdrożyć w dużych organizacjach. Zgodnej przeglądarki internetowej jest wszystko co jest potrzebne;
Aplikacji Przeglądarka zwykle wymagają niewiele lub nie miejsca na dysku klienta;
Nie wymagają aktualizacji procedury, ponieważ wszystkie nowe funkcje są realizowane na serwerze i automatycznie dostarczane do użytkowników;
Aplikacji sieci Web można łatwo zintegrować z innymi po stronie serwera procedur internetowych, takich jak e-mail i wyszukiwanie.
Zapewniają one również zgodności cross-platform w większości przypadków (tj. Windows, Mac, Linux, itd.), ponieważ działają one w oknie przeglądarki internetowej.
Wraz z pojawieniem się HTML5, programiści mogą tworzyć bogatych, interaktywnych środowisk natywnie w przeglądarkach. Umieszczone na liście nowych funkcji są rodzime audio, wideo i animacje, a także poprawiając obsługę błędów.

Wady

W praktyce interfejs sieciowy, w porównaniu do grubości klientów, zazwyczaj życie znaczące poświęcenie się user experience i usability podstawowych.
Aplikacji internetowych absolutnie wymaga zgodnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dostawca przeglądarki podejmie decyzję o niestosowaniu niektórych funkcji lub porzuca na konkretne platformy i wersji systemu operacyjnego, może to wpłynąć na ogromną liczbę użytkowników;
Zgodność ze standardami jest problem z nie-typowy twórca dokumentów biurowych, co powoduje problemy podczas udostępniania plików i współpracy staje się krytyczna;
Aplikacji Przeglądarka polegać na pliki aplikacji dostępne na serwerach zdalnych przez Internet. Dlatego, kiedy połączenie zostanie przerwane, aplikacja nie jest już użyteczne.Jednak jeśli używa HTML5 API, takich jak Offline buforowania aplikacji sieci Web, może być pobrany i zainstalowany lokalnie, w trybie offline. Google Gears, choć nie są już w stanie aktywnego rozwoju, jest dobrym przykładem trzeciej strony wtyczki do przeglądarek internetowych, która zapewnia dodatkową funkcjonalność do tworzenia aplikacji internetowych;
Ponieważ wiele aplikacji internetowych nie są open source, istnieje także utrata elastyczności, dzięki czemu użytkownicy w zależności od serwerów innych firm, nie pozwalając na modyfikacje oprogramowania i uniemożliwiając użytkownikom uruchamianie aplikacji w trybie offline (w większości przypadków). Jednakże, jeżeli licencję, własnościowego oprogramowania można dostosować i uruchamiane na preferowany serwer właściciela praw;
Zależą one całkowicie od dostępności serwera dostarczania aplikacji. Jeśli firma zbankrutuje, a serwer jest wyłączony, użytkownicy mają niewiele regresu. Tradycyjne zainstalowane oprogramowanie utrzymuje funkcjonowania nawet po upadku firmy, które produkowały (chociaż nie będzie aktualizacji lub obsługi klienta);
Podobnie, firma ma dużo większą kontrolę nad oprogramowaniem i funkcjonalność. Można je wdrożyć nowe funkcje, gdy chcą, nawet jeśli użytkownicy chcą czekać, aż błędy zostały opracowane przed uaktualnieniem. Opcja po prostu pomijanie słabych wersji oprogramowania często nie jest dostępna. Firma może narzucić niechciane funkcje na użytkowników lub obniżyć koszty poprzez zmniejszenie przepustowości. Oczywiście, firmy będą starać się utrzymać dobrej woli ich klientów, ale użytkownicy aplikacji internetowych mają mniej opcji w takich przypadkach, chyba że zawodnik kroki i oferuje lepszy produkt i łatwą migrację;
Firma teoretycznie może śledzić wszystko użytkowników zrobić. Może to powodować problemy prywatności.
Według Jonathana Zittrain, aplikacji internetowych, takich jak Facebook i Google Apps sprawiły, że Internet staje się bardziej własne niż wczesne wersje systemu Microsoft Windows.

Praca musi zorganizować dla aplikacji sieci Web serwera sieci Web. Do przygotowaniasamej aplikacji używa różnych mechanizmów (np. CGI, JSP, ASP.NET) i języków (np. PHP, Java, C #), jak również serwerów aplikacji. Mechanizm prezentacji danych w przeglądarcejest czasem określany klienta mianemcienkiego.

Przykładem aplikacji internetowej jest mechanizm edycji zawartości Wikipedii. Innych stron internetowych należących do tej kategorii należą np. strony aukcji Allegro lub księgarni internetowej Merlin.

Recent Posts